Vilka är vi?

Visste du att det var en födelse i bygden lördagen den 21 januari 2012?
Då föddes Frikyrkan Ljusfallshammar, en ny församling.

Vad är Frikyrkan Ljusfallshammar?

Vi, en grupp människor från olika kyrkor, har tillsammans under ett flertal år bedrivit verksamhet i Missionshuset. Det har anordnats gudstjänster, café-möten, bön-och lovsångsmöten, bibelsamtal och Alpha-kurser. Förutom dessa samlingar har även barnverksamhet bedrivits. Många av bygdens barn har deltagit i HTT-träffarna på tisdagarna.

Varför en ny församling?

Då vi nu vill arbeta tätare i en gemenskap har vi beslutat att bilda en ny församling.

Istället för att tillhöra tre olika församlingar, Örmon, Missionskyrkan i Sonstorp och Pingstkyrkan,
kändes det naturligt att vi istället blev en församling.
Örmon-församlingen kommer i samband med detta att upphöra.

Vad vill vi göra för bygden?

Vi arbetar för att Missionshuset ska vara en plats dit alla människor ska kunna komma och känna av en varm atmosfär, finna ro och uppleva glädje i en orolig tid.

Vi vill också genom bön lyfta upp skolan, föreningarna och de företag som finns på orten.

Vad kan du ha för nytta av Frikyrkan?

Vi finns till för dig som funderar över meningen med livet. Vi vill också vara ett stöd under
jobbiga perioder i ditt liv. Saknar du gemenskap är vi här för dig.

Vill du samtala med någon om frågor som berör Gud, livet och döden, finns vi här för dig
(vi har givetvis tystnadsplikt). Har du något du vill ha hjälp med i bön, så kontakta oss.
Det går även att skicka in böneämnen. Klicka här!
Vi tror på en Gud som hör bön.

Vill du veta mer?

I våra Alpha-kurser berättar vi om vad vi tror på. Du får också möjlighet att samtala och ställa alla
de frågor du funderar över. Läs mer om Alpha här

Välkommen

Varmt välkommen på våra samlingar. Vi finns här för dig.