Det här tror vi på

Frälsning

Vi tror att människan skapades för att ha gemenskap med Gud. Människan valde emellertid att vända Gud och hans vilja ryggen – det kallar Bibeln för synd. Genom synden bröts kontakten och gemenskapen med Gud. Att bli frälst är att få sin synd förlåten, sin skuld avlyft och få kontakt med sina rötter – Gud själv. Man blir frälst genom en personlig tro på Jesus Kristus och får då gemenskap med Gud igen.

Bibeln

Vi tror att hela Bibeln är Guds ord och vi vill ha Bibeln som ett rättesnöre för våra liv. Vi tror att Bibelns budskap om förlåtelse och försoning är ett glädjebudskap som hela världen behöver. Liksom Guds ande inspirerade människor att skriva hjälper Guds ande människor idag att förstå hans Ord.

Gud

Bibeln beskriver Gud: ”Det finns bara en Gud. Han är evig och är skaparen av hela universum”. Gud är en Gud, uppenbarad genom Fadern, Sonen och den Helige Ande.

Den Helige Ande

Den Helige Ande yttrar sig ännu idag, som på de första kristnas tid och är en hjälp för den kristne att leva så som Jesus lärde.

Bön och bönesvar

Gud lyssnar till var och en som ber ärligt och uppriktigt. Det betyder att när Du ber lyssnar Gud. Vi upplever också att vi får svar på bön. Det är inte alltid vi får som vi vill, svar som vi vill etc. utan Gud svara efter sin visdom.

Dop

När man kommit till tro sker dopet genom nedsänkning i vatten, ett s.k. baptistiskt dop. Vi kallar vårt dop för troendedop och sker när en människa själv tar emot Kristus i sitt liv. Därför kan man vara i vilken ålder som helst när man döps – bara man har en personlig tro.

Jesu återkomst

Vi tror att det som står i Bibeln om att Jesus en dag ska komma tillbaka för att hämta dem som tror på Honom är sant. När det ska ske vet vi inte – men vi väntar.

Den apostoliska trosbekännelsen

Vi  tror på Gud, allsmäktig Fader, himlens och jordens skapare.
Vi  tror på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre, som blev till som människa genom Den Heliga Ande, föddes av jungfrun Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod från de döda på tredje dagen, steg upp till himlen, sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda. Vi tror på Den Heliga Ande, den heliga universella kyrkan, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet.
Amen.