Bönehjälpen

Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så skall de få det av min Fader i himlen.

Matteus 18:19

Här har du möjlighet att få hjälp genom bön.
När du skickar bönen så kommer vi börja be för dig.

Varje onsdag samlas vi för gemensam bön och ber för alla inkomna böner.

Vi tror på en Gud som hör bön.

Återkom gärna och berätta hur det gått. Det är alltid uppmuntrande för oss att få höra om bönesvar. Ifall vi inte fått svar så vill vi fortsätta be.

Här går det bra att vara anonym om man vill vara det.

Skicka din bön till oss  Jag har läst och förstått villkoren för behandling av personuppgifter som beskrivs nedan och ger härmed mitt samtycke till att mina personuppgifter behandlas enligt dessa villkor.

  Genom att markera denna ruta och skicka in ditt böneämne via vårt formulär på hemsidan, samtycker du till att vi behandlar de personuppgifter du har angivit. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, ditt namn och din e-postadress, samt eventuella andra uppgifter du frivilligt tillhandahåller i ditt meddelande.

  Syftet med behandlingen är att möjliggöra för vår organisation att ta emot och, där det är möjligt, svara på ditt böneämne. Dina uppgifter kan även användas för att kontakta dig i uppföljningssyften.

  Rättslig grund: Behandlingen baseras på ditt uttryckliga samtycke, som du ger genom att aktivt markera kryssrutan och skicka in ditt meddelande via vårt formulär.

  Du har rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Detta kan du göra genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som finns angivna på vår hemsida. Återkallande av samtycke påverkar inte lagligheten av behandling baserad på samtycke före dess återkallande.

  Vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de syften för vilka de samlades in eller för att uppfylla lagliga krav. Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter.

  Du har rättigheter enligt GDPR, inklusive rätt till tillgång, rättelse, radering, och mer. Kontakta oss om du vill utöva någon av dina rättigheter.