Lovsång, nattvard & förbön

Dessa kvällar samlas vi för att uttrycka vår längtan efter att få komma nära Gud och låta Honom möta vår längtan och våra behov.

Kvällen inleds med lovsång, då vi upphöjer och tillber Gud med vår sång.
Efter lovsången firar vi Herrens nattvard, då vi påminner oss om vad Jesus gjorde för oss på korset.
Vi avslutar kvällen med en stund av förbön, då vi ber för alla som vill ha hjälp.