Bön

Vi samlas till bön varje onsdag kl. 19.00.

Bönen är det som är drivkraften i vår församling.

Vi tror på en Gud som hör och svarar på våra böner.

Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas.

Matt 7:7-8