Alphakurs

En grundkurs i kristen tro

Vill du ställa de stora frågorna?
På Alphakursen finns det chansen att diskutera de viktiga frågorna
kring livet i en avspänd miljö.

Vad händer?

Alphakursen består av en serie föreläsningar över ämnen som vem är Jesus? och varför och
hur kan jag be? Varje kurstillfälle inleds med att vi äter tillsammans i en enkel miljö.
Efter föreläsningarna möts vi i grupper för samtal och diskussion, där alla frågor får ställas –
ingen fråga är för liten eller för stor.

När?

Vi drar igång när det finns några deltagare och brukar träffas en vardagskväll i veckan.
Kontakta oss ifall du är intresserad.

Var?

Kursen hålls i Missionshuset, Ljusfallshammar.

Hur går jag med?

Alphakursen är till för alla, speciellt för den som vill undersöka kristendomen eller är nykristen,
eller vill fräscha upp trons grunder. Anmälan sker efter prova-på-kvällen.

Vad kostar det?

Alphakursen är kostnadsfri.
Den som har möjlighet bidrar till självkostnadspris för mat och deltagarhäfte.

Lite bakgrund om Alphakursen

Alpha startade i Holy Trinity Brompton Church i London i slutet av 1970-talet, inledningsvis som
ett sätt att presentera de grundläggande principerna för kristendomen till nya troende i en
avslappnad, informell miljö.

När före detta advokat Nicky Gumbel tog över ansvaret för Alpha under 1990-talet insåg han att det
också skulle kunna tilltala icke-kyrkobesökare och anpassade kursen därefter.
Sedan dess har Alpha spridit sig till 170 olika länder.

Cirka 24 miljoner människor har gått i en kurs varav drygt 100 000 i Sverige.

Kontakt

Christer Söderberg 070-620 97 58 Johan Adolfsson 070-554 90 99