Lördagsbibelskola

Några gånger per termin samlas vi för att studera Guds ord.
En eller flera undervisar då i ett visst ämne i två pass.
Kvällen avslutas ofta med ett kvällsmöte.